Làm Đẹp✅

Hẹp hậu môn nhân tạoHậu môn nhân tạo (stoma of colon) là một lổ mở thông của đại tràng trên thành bụng. Nó được tạo ra khi có sự bế tắc của đại tràng bên dưới,…

source: https://gcetirunelveli.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://gcetirunelveli.com/category/lam-dep/

Join The Discussion