Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát tiểu đường của người bệnh tiểu đường.

Đặc biệt là trái cây, vì một số loại hoa quả sở hữu thể làm thay đổi lượng đường huyết.

Vậy người …