Trong cuộc sống thường ngày bây giờ của mọi cá nhân, người nào cũng bận tối mắt tối mũi lo công việc làm ăn, chăm sóc gia đình, ít khi quan tâm đến vấn đề linh tinh như bể phốt …