Kinh Doanh✅

Tăng trưởng Bán lẻ! Làm sao quản lý ngành hàng hiệu quả theo chỉ số thương mại chuẩn P.S.I & OTB?Tăng trưởng Bán lẻ! Làm sao quản lý ngành hàng hiệu quả theo chỉ số thương mại chuẩn P.S.I & OTB?.
Tommy Huynh – Chuyên gia phân tích và quản trị chuỗi bán lẻ đa kênh!
Hotline: 0909879630 | 0704643820
Skype ID: tommyhuynh01
FB: facebook.com/usglobalb2b | Y: youtube.com/marketsharings
Internet: www.usglobalb2b.com/vi
Chân thành cảm ơn!
Tommy Huynh
#usglobalb2b

source: https://gcetirunelveli.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://gcetirunelveli.com/category/kinh-doanh/

Join The Discussion