Thầy Thích Thiện Thuận kể lại những cảm giác khó quên ở SÔNG HẰNG linh thiêng ẤN ĐỘBài Giảng Hay là nơi cập nhật chia sẻ những triết lý sống thông qua những bài giảng hay của những vị thầy đáng kính: Thích Chân Tính, Thích Tâm Nguyên, Thích Tâm Tiến, Thích Thiện Thuận, Thích Trí Huệ, Thích Bửu Chánh, Thích Nhật Từ, Thích Viên Trí, Thích Quảng Thiện, Thích Trí Chơn, Thích Minh Thành, Thích Nữ Hương Nhũ.
Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều bình an và hạnh phúc.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nguồn: VIỆN CHUYÊN TU
#thầythíchthiệnthuận #thaythichthienthuan #bàigiảnghay

source: https://gcetirunelveli.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://gcetirunelveli.com/category/suc-khoe/

2 thoughts on “Thầy Thích Thiện Thuận kể lại những cảm giác khó quên ở SÔNG HẰNG linh thiêng ẤN ĐỘ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *